Dödsbon

När en nära anhörig dör står många helt oförberedda inför allt juridiskt, ekonomiskt och praktiskt som väntar. Det är tungt samt krävande att tömma ett dödsbo, låt oss hjälpa er!

Vid första besöket som är helt kostnadsfritt, berättar vi hur vi arbetar, samt vilka varor vi kan sälja.

På andra besöket hämtar vi det säljbara, lämnar en inlämningsblankett, tar med varorna vilka vi sedan fotograferar i vår fotostudio och lägger upp för online auktion. Ni kan följa hela förloppet på vår webbsida samt när auktionen är över så sammanställs allt och pengarna blir utbetalda till angivet konto.

I samband vid besöket lämnar vi en fast pris om ni önskar tömning samt städning. Vi samarbetar med flera välgörenhetsorganisationer där vi lämnar all gods som inte är säljbart men som kan komma till användning ändå.